Corina Smith Fotografei, CakeSmash Fotoshoot, 2022-25